zde najdete fotky z našeho kochání po vlastech českých a občas, když si odskočíme někam za hranice, fotky z našich setkání s rodinou a přáteli. Najděte si tu to své a kochejte se s námi :-) A komu se to nelíbí. ať si ... políbí :-)
12 fotek, 25.5.2018, 11 zobrazení, přidat komentář | koníčky, lidé
aneb píšťalky po dlouhé době v akci. Hraní a né někomu na svatbě. Tentokrát Paduana Hispanica v evangelickém kostele v Lysé nad Labem.
20 fotek, 2.6.2018, 14 zobrazení, přidat komentář | příroda
Letos si příroda doopravdy pospíšila a je tak měsíc napřed. Prstnatce pleťové dokvétají, kruštíky bahenní už vytahují anténky, pětiprstky v poupátkách, jen prasknout.
15 fotek, 19.5.2018, 7 zobrazení, přidat komentář | příroda, zvířata
22 fotek, 9.6.2018, 14 zobrazení, přidat komentář | příroda
hlízovec Loeselův (Liparis Loeselii) NPP Jestřebské slatiny

Tato rostlina se řadí mezi kriticky ohrožené druhy (C1t, §1).
Druhové jméno „Loeselův“ dostal podle pruského lékaře a botanika Johannese Loesela. Tato ojediněle se vyskytující rostlina je ve středoevropské přírodě těžko zaměnitelná, zato snadno přehlédnutelná.
29 fotek, 9.6.2018, 16 zobrazení, přidat komentář | příroda
kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) PR Na Černčí

Od ostatních u nás rostoucích kruštíků se odlišuje výrazně červenofialovým vybarvením květů.

Jinak je to vytrvalá bylina 20-60 cm vysoká, s nevětvenou, přímou lodyhou a s vejčitými až kopinatými listy ve dvou řadách.

Květenství tvoří 10-30 květů s hustě chlupatým vřetenem, většinou červeně nachové okvětní lístky jsou rozestálé, pysk je kratší než ostatní lístky.

Roste na křovinatých stráních nebo ve světlých lesích, na vápnité půdě od nížin až do hor.

Ohrožení a ochrana: Kruštík tmavočervený patří k ohroženým druhům naší květeny (C3) ve stejné kategorii je i chráněn podle zákona §3. Podléhá také ochraně mezinárodní úmluvy CITES.

Zajímavosti: je mykotrofní - žije ve zvláštní formě parazitizmu – tzv. mykotrofii - typ heterotrofní výživy – rostlina přijímá hotové organické látky formou mikroskopických hub, které jsou obsaženy v jejích kořenech.
38 fotek, jaro, 18 zobrazení, přidat komentář
14 fotek, 4.5.2018, 29 zobrazení, přidat komentář | příroda
Hlavním předmětem ochrany je populace silně ohroženého druhu – rostliny střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus) a jeho biotopu spolu s ochranou dalších zvláště chráněných druhů rostlin - vstavač nachový (Orchis purpurea), medovník velkokvětý (Melittis melissophyllum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), upolín nejvyšší (Trollius altissimus) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).

Protože máme tuto lokalitu přes kopec, tak ani tento rok ji nesmíme vynechat. Na FB kolují fotky kvetoucích střevíčníků a to je výzva . Tento rok je velice rychlý na kvetení orchidejí. Ani tato lokalita nezklamala. Některé trsy kvetly a některé ještě byly v poupatech. Na lokalitě se podepsala zima bez sněhu a dlouhodobé sucho. Počet květů, který je u střevíčníků na celou lokalitu 51 a to v minulých letech bylo i pouze na jednom trsu. I trsů ubylo jak na počtu na honosnosti. Vstavačů nachových bylo 6 kvetoucích jedinců a cca 11 jedinců sterilních. Tak mnoho sil do příštích let.
PR Zbytka  2
21 fotek, 12.5.2018, 15 zobrazení, přidat komentář | koníčky, příroda
PR Zbytka je tvořena lužním lesem a lukami v ohybu říčky Dědiny (dříve označované jako Zlatý potok) s výskytem řady zvláště chráněných rostlin a živočichů. Její součástí je jedna z posledních slatin v severovýchodních Čechách, vzniklá na vývěrech alkalických podzemních vod.

Více zajímavostí lze najít na http://bohemiaorientalis.cz/zbytka/ a https://www.biolib.cz/cz/locality/id2942/

My jsme se sem vydali na exkurzy pořádanou Českou botanickou společností a spolkem Jaro Jaroměř v čele s Davidem Čípem. Dalším průvodcem se stal ekolog a politik Martin Hanousek, kterému se povedlo najít a dát podnět o vykoupení místních pozemků pro obnovu pozemků na slatinné louky. A tak se rozeběhla akce sbírka pro Hájkovu slať (Aleš Hájek, botanik, který celý svůj život věnoval tomuto místu, napsat o lokalitě brožuru). Mimo jiné moc pěkně vysvětlil, proč se o taková místa strat, obnovovat a proč je zbytečné investovat nehorázné peníze, energii a nenávratně ničit přírodu stavbou přehrad (Orlické hory).

Třešničkou na dortu bylo nalezení vstavače vojenského (Orchis militaris)(cca 20 jedinců), ostřice Davallovi (Carex davalliana), huseníku lučního (Arabis nemorensis), škardy ukousnuté (Crepis praemorsa) a hadilky obecné (Ophioglossum vulgatum). Violku vyvýšenou jsme nepotkali, jen jsme měli nad kotníky mokré nohy.

Je neuvěřitelné co se kousek za cukrovarem nechá najít za kus krásné přírody!!!!!
34 fotek, letos v květnu, 25 zobrazení, přidat komentář
Lesní porost, slatinné louky a rybník u železniční trati. Kousek ráje ve východních Čechách, která je zbytkem přirozeného lužního lesa pralesního typu. Rostou zde duby, které mají na svém životním kontě i kolem 300 let. Vyskytuje se zde mnoho druhů ptáků, měkkýšů a hlavně rostlin.

Tyto místa pamatují i zlé časy. A to v roce 1424 za husitských dob. V roce 1866 dne 21. června se zde odehrával nejtěžší boj této války mezi Rakouskem a Pruskem. Vedle hájenky je na památku památník v podobě ležícího lva. Památník je tento rok v opravě.

Tento rok byl cílem naší výpravy prstnatec májová (Daktylorhiza majalis), který je ohroženým druhem naší květeny. Ukrytá louka mezi starými stromy, skrývá záplavu růžových květů s tmavými skvrnami na jejich listech. Na velké louce pomalinku vystrkoval kvítka prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), bílé fousy vystavoval suchopýr, hadilku obecnou (Ophioglossum vulgatum) se nám nepodařilo tentokrát najít. V odvodňovacích kanálech se lebedila kuňka ohnivá (Bombina bombina) a vítr nám přinesl otakárka fenyklového (Papilio machaon), který ne a ne posedět.
9 fotek, 1.5.2018, 15 zobrazení, 5 komentářů | příroda
Jižní svah kopce Homolka nad silnicí vedoucí mezi obcemi Kal a Vidoň. Přírodní památka byla zřízena pro ochranu vstavače bledého (Orchis pallens). Druh je řazen v červeném seznamu mezi silně ohrožené druhy. U nás patří mezi nejvzácnější orchideje. V Čechách jsou pouze dvě lokality, a to zde na Jičínsku a pak na Strakonicku. Na Moravě (Bílé Karpaty) je hojnější. Vstavač bledý u nás začíná orchidejářskou sezónu .

Letošní rok bylo na naší návštěvu už pozdě. Kvetl z posledních sil. Lokalita začíná trochu zarůstat. Přišlo nám, že v dolejší části rostliny vymizeli. Určitě se na nich podepsala suchá zima a bezjaří, které ihned se stalo létem. Našli jsme 8 kvetoucích jedinců a tento rok bylo vidět hodně jedinců sterilních (cca 30). Nikdy jsme k nim nevoněli a tentokrát to udělali. Krásně voní jako bez :-)
26 fotek, 5.5.2018, 32 zobrazení, 8 komentářů | krajina, příroda
Sklenářovice, německy Glasendorf. Zaniklá vesnice v KRNAP. Nachází se asi 2,5 km na sever do Mladých Buků. Zaujímá katastrální území o rozloze 5,51 km2. Do 2. světové války byly samostatnou obcí s více než dvěma stovkami německých obyvatel. Po odsunu Němců zůstaly desítky domů opuštěny. Domy byly vyrabovány, pobořeny a zbytek odstřelen armádou. Do dnešních dní zůstala stát v údolí jen stodola a ta už má taky na kahánku. Za desítky let si příroda vzala louky nazpět a vznikla ojedinělá lokalita luk s rozptýlenou zeleni. V roce 2009 bylo celé údolí bývalé vesnice prohlášeno přírodní památkou Sklenářovické údolí.

Naším cílem byla orchidej prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina). Podařilo se nám to a našli jsme 25 jedinců v červené formě a 15 ve formě žluté. A jak krásně voní!!!

Prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) je hlíznatá, zemní orchidej, která je v české přírodě velmi vzácná. Tato nevysoká bylina patří k nejčasněji rozkvétajícím orchidejím a je zvláštní svým výrazným polymorfismemː květy má zbarvené buď tmavě nachově, nebo světle žlutě. Jedinci s oranžovými květy jsou kříženci obou barevných forem. Je zařazen mezi silně ohrožený druh.
18 fotek, 30.3.2018, 17 zobrazení, přidat komentář
Anthropos je součástí Moravského zemského muzea v Brně. Nachází se na pravém břehu Svratky, v Brně- střed v části Pisárky. Jeho začátky sahají do dob prof. Karla Absolona, který v rámci výstavy 1928 na dnešním výstavišti prezentoval výstavu Člověk a jeho rod. Výstava za 2. světové války zanikla a na ní navázal v poválečném období antropolog světoznámého jména Jan Jelínek. Ten prosadil stavbu samostatné budovy. Dnešní podobu budova dostala v roce 2006 po celkové rekonstrukci.

My jsme tuto novou budovu ještě nenavštívili. Naše návštěva byla ještě v dobách, kdy jsme navštěvovali povinnou základní docházku :-) a tak jsme měli co napravit, tedy navštívit. Po příchodu, jsme byli mile překvapeni. Na pokladně byl vyvěšen papírek, že dnes je vstupné zdarma :-) Ujala se nás paní, která nám vše vysvětlila, kde co najdeme a hlavně nás upozornila, že máme sledovat jejich stránky a většina státních svátků je vstup volný :-)
Nezklamalo. Dominanta v podobě mamuta v životní velikosti, velice pěkně uspořádané sbírky, prezentovaní jeskynních pravěkých maleb a hlavně krásná sbírka malíře Zdeňka Buriana.
18 fotek, 30.3.2018, 10 zobrazení, přidat komentář | cestování, koníčky, příroda
Velký pátek, volno v práci a to se rovná výlet :-)
Zaujala nás teplomilná louka pokrytá 55tisíci trsy koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), který zde vytváří největší populaci na světě.
Velice krásný kousek přírody mezi paneláky. Na nás moc lidí, protože jsme většinou zvyklí se toulat sami a někdy nepotkat živáčka celý den. Tady, to ale nehrozí. Spousta lidí, nedbajících na cedulky, že nemají šlapat mimo cestičky, domácí mazlíčci a hlavně neukáznění cyklisté, kteří jezdí kolem vás, to nám zážitek trochu zkazilo. Od tud jsme se vydali pěšourem do Anthroposu.
32 fotek, 17.3.2018, 7 zobrazení, přidat komentář | příroda
Tuto výstavu, jsme už navštívili podruhé. Jen tentokrát asi tento nápad měla půlka Prahy. Nejspíš nepřízní počasí a mrazem se sem všichni přišli ohřát a tak skleník praskal ve švech a když jsme vycházeli, venku stála fronta na lísky aspoň na hodinu. Takže brzké stávání se vyplatilo a my to zvládli bez čekání. Jako suvenýr jsme si přivezli vanilku. Velkým zážitkem bylo zahřání v čajovně, která je ve stánku před skleníkem. Kdy jsme ochutnali výbornou masalu a salep.
10 fotek, 10.3.2018, 9 zobrazení, přidat komentář
Sobotní odpolední výlet do města Náchod. Nepřehlédnutelnou dominantou města náchodský zámek, který jsme zdolali po urputných schodech, navštívili oboru, zkontrolovali zda zámečtí medvědi spí. Zkusili jak se umíme chovat v kavárně a pojedli výborné vafle. Obhlédli jsme nově opravené nádraží, zamávali mašinkám a vyfotili se aspoň s dřevěným medvědem :-)
16 fotek, 11.3.2018, 9 zobrazení, přidat komentář | krajina, příroda
Pískovcové plato v NPP Polické stěny, nedaleko osady Slavný. Do osady Slavný se pohodlně dostanete autem a zaparkujete u rybníčku (v sezóně možná zpoplatněné parkoviště?). Zde jsme nastoupili na červenou turistickou značku Strážní stezka, která nás vedla lesem, kdy už v tuto roční dobu ,,rostly,, hřiby. Místy se ještě nacházeli zbytky sněhu a tak jsme ho využili k pořádné koulovačce :-) Málá zacházka po červené na vyhlídku Čertova tchýně, kolem zmíněných Slavenských kamenných hřibů.
Skalní útvary připomínající hřiby vznikly v důsledku erozního působení na různé vrstvy pískovce s různou odolností vůči vnějším podmínkám. Trošku jsme nevychytali schůdnost Liščí rokle, kdy jsme měli strach, abychom si nepolámali tělo a třásla se nám kolena :-) na zmraskách, které byly na schodech. Došli jsme na rozcestí a pokračovali po žluté Hájkově cestě na další rozcestí v Suchým dole a po zelené Linhartově stezce zpět na parkoviště. Zelená se nám líbila nejvíce. Byla plná ledopadů, vývěrů vody na zamrzlém potůčku. Výlet byl asi 6km dlouhý, přijeli jsme k babičce mokrý a špinaví a přesto jsme dostali pochvalu :-)
20 fotek, 14.1.2018, 7 zobrazení, přidat komentář
16 fotek, 29.9.2017, 17 zobrazení, přidat komentář
výstava Zahrada východních Čech a návštěva zámku
63 fotek, 13.5.2017, 15 zobrazení, přidat komentář | architektura, cestování, příroda
Botanická zahrada v Liberci je nejstarší botanickou zahradou v České republice. Stará se o nejpestřejší soubor exotických rostlin u nás. V letech 1995-2000 dostala novou tvář a to v podobě 9 různě velkých skleníků, které jsou projektem Ing. arch. Pavla Vanička. Skleníkový areál je vystavěn ve tvaru rostlinných buněk. Skleníky zabírají plochu 3500 m2 a nachází se v nich 14 rozličných botanických témat. V roce 2014 byl realizovaný 10. skleník a to určený pro viktorii královskou.Sem jsme bohužel jen nakoukli, protože ještě nebyla jeho sezona.
Ale za to jsme si užili probouzející jarní květeny ve venkovní expozici, kde je vybudované rozsáhlé alpinum s horskou květenou.
Botanická zahrada je otevřena každý den, tak neváhejte a navštivte ji :-)
33 fotek, 17.5.2017, 36 zobrazení, přidat komentář | cestování, krajina, příroda
Suchá slínovcová stráň v polích cca 1,4 km SV od kostela ve Velichovkách a 6 km Z od Jaroměře.
Na procházku sem zavítáme vždy v době kvetení vstavače nachového,což je moc škoda. Protože na této lokalitě je mnoho dalších zajímavých rostlin a nebo jen místo pro potěšení oka,když kvete šalvěj, dobromysl, kopretiny.
Tento rok se nám poštěstilo najít koulenku, možná uměle vysazenou. Co vy na to?

Jinak by se hodilo zmínit velké poděkování spolku Jaro Jaroměř, který se o tento malý ráj pečlivě stará!!!

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.